0
 • No products in the cart.

 • Mun- och nässkydd för konsumenter: bruksanvisning

  Tellas mun- och nässkydd för konsumenter har utformats för att användas under covid-19-pandemin. Det här skyddet är varken personlig skyddsutrustning (PPE) eller en andningsmask. Dess syfte är att skydda andra från potentiella smittbärande partiklar som finns i användarens utandningsluft.

  Tellas mun- och nässkydd för konsumenter är en engångsartikel som är avsedd att kasseras efter användning och som finns i en storlek.
  Det får inte tvättas eller underhållas. Sätt inte på skyddet igen efter att det har tagits av. Varje engångsskydd ska endast bäras av en person. Använd inte skyddet i närheten av öppen eld. Före användning ska skyddet förvaras i sin originalförpackning i en torr, ren och luktfri miljö vid en temperatur på minst 0 °C. Använda skydd ska kasseras i en avfallsbehållare, helst med lock.

  Sätta på mun- och nässkyddet:

  1. Innan du sätter på skyddet ska du tvätta händerna noga (med tvål och vatten under minst 20 sekunder) eller desinficera händerna med handsprit.
  2. Ta försiktigt ut skyddet ur förpackningen. Se till att skyddets styva kant är riktad uppåt så att den kommer att hamna över näsryggen.
  3. Passa in skyddet över ansiktet genom att hålla i öronslingorna och dra dessa bakåt över öronen.
  4. Forma försiktigt den styva kanten runt näsryggen genom att trycka på den. Se till att den sitter så tätt mot ansiktet som möjligt.
  5. Ta tag i skyddets nedre del med fingertopparna och dra det nedåt över hakan.6. När skyddet sitter på plats ska du inte vidröra det medan du bär det.
  6. När skyddet sitter på plats ska du inte vidröra det medan du bär det.

  Ta av mun- och nässkyddet:

  1. Innan skyddet tas av måste du tvätta och/eller desinficera händerna.
  2. Lossa skyddet med hjälp av öronslingorna och dra dessa från öronen. Vidrör inte några andra delar av skyddet och låt inte skyddet komma i kontakt med kläderna.
  3. Lägg skyddet i en påse, som sedan försluts, eller i en avfallsbehållare.
  4. Tvätta och/eller desinficera händerna noga.

   

  Share via: