0
 • Ei tuotteita ostoskorissa.,

 • Tietosuoja- ja rekisteriseloste

  Me olemme

  Tella Oy

  Y-tunnus: 2784960-2

  Jussinkatu 2

  61300 Kurikka

  Tietosuoja-asioista ja rekisteriästä vastaa Liina-Maaria Lönnroth. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa kehotamme ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

  [email protected], 020 127 7840

  Rekisterin nimi

  Tella Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

  Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai rekisteröidyn suostumus. Asiakkailla on asiakkuuden vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjään. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen (sopimus), asiakkaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

  Käytämme henkilötietoja verkkokaupan tilausten käsittelyyn ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä kehittämiseen. Keräämme henkilötietoja myös suoramarkkinointia varten asiakkaan erillisellä suostumuksella. Emme tee asiakasta koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

  Rekisterin tietosisältö

  Keräämme rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

   

  • nimitiedot
  • osoitetiedot
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • www-osoite
  • käyttäjätunnus ja salasana
  • markkinoinnin luvat ja kiellot
  • asiointikieli
  • ostotapahtumat ja toimitukset

  Säännönmukaiset tietolähteet

  Yllämainitut tiedot hankitaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan rekisteröidyn puhelimella, sähköpostilla tai palautelomakkeiden välityksellä tekemien yhteydenottojen välityksellä tai some-kanaviin tulevien viestien tai muiden vastaavien yhteydenottojen välityksellä.

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa kuitenkin Tella Oy:n valtuuttamille kolmansille tahoille, jotka saavat käyttää tietoja ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Valtuutetut kolmannet tahot liittyvät ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen: tilausten toimittaminen, maksupalvelut tai verkkokaupan tekniseen hallinointiin liittyvät toimet kuten palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi.

  Lähtökohtaisesti asiakasrekisterin tietoja käsitellään ainoastaan EU:n alueella. Tarvittaessa voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn valtuuttamallemme yritykselle EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin. Tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään IT-palveluiden tai uutiskirjeiden lähetyksen tarjoamisen yhteydessä. Tella Oy sitoutuu noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä siirtäessään henkilötietoja Yhdysvaltoihin tai muualle Euroopan unionin ulkopuolelle.

  Tietojen säilytysaika

  Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- ja maksutietoja käsitellään ja säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

  Evästeiden käyttö verkkopalvelussa

  Käytämme evästeitä (cookies) optimoimaan asiakkaan käyttökokemuksen, parantamaan verkkopalvelumme laatua sekä mahdollistamaan tietyt verkkokaupan toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen palveluumme.

  Käyttämällä verkkopalveluamme ja sallimalla evästeiden käytön selaimessa annat suostumuksesi evästeiden käyttöön verkkokaupassamme. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa palvelumme käyttökokemukseen.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Käsittelemme asiakasrekisterin tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti. Olemme suojanneet rekisterin asianmukaisesti teknisillä suojakeinoilla. Valvomme ja pidämme yllä ohjelmistojen tietoturvaa aktiivisesti.

  Tietojen vastaanottajat ja tietojen luovutus

  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietoja käsitellään ainoastaan niiden rekisterinpitäjän edustajien toimesta, joiden työnkuvan kannalta se on tarkoituksenmukaista. Rekisteriä käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

  Tietoja voivat tapauskohtaisesti käsitellä myös muut rekisterinpitäjän kanssa tehtävän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevien tahojen edustajat, jos se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

  Rekisteröidyn oikeudet

  Pääsy omiin tietoihin

  Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi rekisterissä olevat häntä koskevat henkilötiedot kirjallisella, rekisteröidyn allekirjoittamalla pyynnöllä. Pyyntö tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, ks. yhteystiedot yllä.

  Tietojen oikaiseminen

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä.

  Suostumuksen peruutus ja tietojen poistaminen

  Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä. Peruutuksen jälkeen suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Jos rekisteröity on esimerkiksi ilmoittanut, että tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

  Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

  Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröity voi valittaa henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Ks. lisätietoja www.tietosuoja.fi

  Oikeus tietojen päivittämiseen

  Asiakas voi päivittää itse nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilinäkymästä tai ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön.

   

  Share via: